Charcodeat js

Мнение 1: charCodeAt() е мощен метод на JavaScript, който може да се използва за получаване на Unicode на всеки символ в низ. Това е изключително полезно за приложения, които имат специални функции за конкретни символи, тъй като можете лесно да определите кога потребителят е въвел такъв символ. Освен това charCodeAt() може да помогне при разработването на езици, подобни на програмните, в рамките на уеб приложение; можете да разберете дали определени символи, като например скоби, са въведени в правилния формат. Това е ефективен начин за проверка на въведените текстове и открива възможности за включване на по-голяма функционалност в рамките на вашите уеб приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика