Charcodeat

Мнение 1: Функцията charCodeAt() е мощен инструмент на JavaScript, който може да се използва за лесно извличане на цифровото представяне на даден символ, съдържащ се в даден низ. Тя често се използва за целите на сравнението и кодирането в приложенията, тъй като като знаят точно какво цифрово представяне е свързано с дадена буква или символ, разработчиците могат по-лесно да поддържат последователна функционална съвместимост с други програми. Независимо дали става въпрос за удостоверяване, откриване на език или анализ на текст, функцията charCodeAt() предоставя на разработчиците ефективен начин за анализ на низове и гарантира, че всяка част от данните е правилно отчетена.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика