Clonenotsupportedexception

Мнение 1: Изключението ClonenotSupportedException е тип изключение, което показва, че даден обект не може да бъде клониран. Това изключение може да се случи, ако методът clone() не се поддържа в конкретен контекст - например, ако даден клас не имплементира интерфейса java.lang.Cloneable, тогава опитът да се извика този метод ще предизвика това конкретно изключение. Важно е да се разбере кога може да възникне този тип изключение и да се знаят методите, предназначени да помогнат за избягването му на първо място, като например използването на техники за дълбоко и плитко клониране или създаването на обекти с помощта на метод на конструктор, вместо да се клонират.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика