Connectexception

Мнение 1: ConnectException е грешка, хвърляна от Java при опит за осъществяване на връзка с отдалечен хост, който е неуспешен. Това може да се дължи на неправилно конфигуриран сървър, грешен IP адрес, липса на маршрут в мрежата или отказ на сървъра. Можете да се справите с това изключение по два начина: Блок Try-with-resources или блок Try-catch. Първият подход е особено полезен при работа със сокети, тъй като гарантира, че ресурси като сокети винаги се затварят, дори когато възникне изключение. Разбирането на това откъде идва изключението ConnectException и как да се справяте с него може да ви помогне да поддържате приложенията си стабилни и работещи правилно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика