Context js

Мнение 1: Разбирането на контекста на JavaScript е важен аспект от овладяването на езика за програмиране. То позволява на разработчиците да поддържат последователно състояние на своя код, като знаят в кой момент той се изпълнява и какви променливи са налични за използване. Работата с контекста на JS включва свързване на функции с определени обекти и абстрахиране на части от кода в приложение, което може да се тества по-обстойно, отколкото ако целият код е написан като една обширна функция. Овладяването на JavaScript контекста изисква практика, както и проучване на начина, по който този тип програмиране работи под капака, но след като бъде усвоен, разработчиците ще могат да разработват AJAX приложения бързо и точно, като запазват кода си чист.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика