Datagridtemplatecolumn wpf

Мнение 1: DatagridTemplateColumn на WPF е мощна функция на платформата; тя позволява на разработчиците да персонализират своите потребителски интерфейси с креативни опции за показване на данни, които могат да се редактират. Можете да използвате свойства като CellTemplate (шаблон на клетката) и CellEditingTemplate (шаблон за редактиране на клетката), за да зададете различни шаблони за това, кога дадена клетка се разглежда или редактира съответно. Освен това можете да дефинирате връзки, които се възползват от двупосочната комуникация между вашия ViewModel и вашия View, за да позволят лесна синхронизация между двата слоя. Позволявайки на разработчиците да избират в кои колони искат да има интерактивни елементи, като падащи менюта и текстови полета, работата с големи масиви от данни става по-лесна от всякога.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика