Datetime js

Мнение 1: datetime.js е мощна и универсална библиотека на JavaScript за работа с дати и времена. С помощта на datetime.js можете лесно да анализирате различни компоненти от низ от дати или да създавате нови от нулата, да започвате или да приключвате дати от даден период от време, да работите с различни часови зони и много други. Неговите функции са особено полезни, ако работите с уеб приложения, в които датите играят важна роля и трябва да бъдат точно представени - независимо дали се изчисляват или се показват на потребителите. Ако търсите лесно за изпълнение решение за обработка на задачи, свързани с дати, във вашите уеб приложения, тогава datetime.js определено си заслужава да бъде разгледан!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика