Django compilemessages

Мнение 1: Работата с интернационализирани платформи може да бъде сложна, но Django предлага начин да улесни процеса! django compilemessages помага на разработчиците да управляват преводите и каталозите със съобщения, като същевременно работят с разширени езикови нива. По този начин специфичните за езика текстове могат да бъдат локализирани и използвани удобно в уеб приложенията. Изпълнява се от командния ред и автоматично открива промените в изходните речници, така че не е необходимо постоянно да се рестартират ръчно. С django compilemessages сложните езикови настройки вече не са проблем - разработчиците вече имат достъп до автоматизирано решение, което обхваща няколко езика едновременно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика