Django i18n

Мнение 1: Django i18n е съкращение от Django Internationalization and Localization (Интернационализация и локализация на Django). Това е инструмент, който позволява на разработчиците да създават софтуер и уебсайтове на няколко езика. Това позволява на потребителите да разглеждат един и същ уебсайт или приложение на родния си език, като се елиминира всякакво объркване поради езикови бариери. Използването на този инструмент позволява на разработчиците да разширят потребителската си база, като се погрижат за международната аудитория, като по този начин подобрят обхвата на своя продукт или услуга. Освен това с django i18n локализирането на съдържанието става много по-лесен процес, тъй като той предоставя библиотеки, които предлагат достъп до функции за прозрачност и полезни класове за справяне със задачи за локализация като форматиране на дати и числа.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика