Django mongodb

Мнение 1: Django и MongoDB са две мощни технологии, използвани в уеб разработката. Django е уеб рамка, базирана на Python, която позволява на разработчиците бързо да създават ефективни и мащабируеми приложения с минимален код. MongoDB е документално ориентирана база данни с отворен код, известна със своята мащабируемост и бързина; много разработчици разчитат на нея при работа с големи масиви от данни. Заедно тези технологии улесняват изграждането на високоинтерактивни приложения, базирани на данни, с лекота и ефективност. Със своята лекота на използване и мощна полезност уеб приложенията django mongodb могат да отговорят на почти всяка нужда.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика