Django scrapy

Мнение 1: Django и Scrapy са два мощни инструмента, които трябва да имате в своя набор от инструменти за програмиране. Django е рамка за уеб приложения от високо ниво, която се използва за бързо разработване на сложни и мощни уебсайтове с Python. Scrapy, от друга страна, е универсална рамка с отворен код, предназначена за ефикасно извличане на данни от уебсайтове. Заедно тези два инструмента предлагат на разработчиците ефективна комбинация от мощност, мащабируемост и поддръжка при създаването на сложни уеб приложения от нулата. С Django и Scrapy разработчиците могат да извличат данни от множество източници едновременно, да ги съхраняват в база данни и след това да ги визуализират в адаптивни уебстраници - всичко това със сравнително минимални усилия.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика