Django windows

Мнение 1: Използването на Django в Windows може да бъде невероятно мощна комбинация за всеки уеб разработчик. Разположен на гъвкавата, бърза и ефективна система Windows, Django дава на потребителите достъп до широк набор от функции, които улесняват бързото разработване на уеб приложения, уебсайтове и др. С използването на популярни IDE, като PyCharm или Visual Studio Code, разработчиците могат бързо да започнат да пишат код на Python и да използват многобройните предимства на Django. Освен това Windows осигурява лесен достъп до SQL Server, който може да бъде изключително полезен при интегрирането на данни с вашето приложение. Като цяло разработчиците, които имат достъп до Django и Windows, откриват свят от възможности, които могат да използват при създаването на динамични уеб приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика