Eclipselink

Мнение 1: EclipseLink е рамка за устойчивост, която осигурява разширяема архитектура за предоставяне на решения за устойчивост на Java приложения. Тя улеснява интеграцията с различни бекенд бази данни и други технологии, като позволява на разработчиците да създават високопроизводителни и богати на функции приложения. EclipseLink осигурява и разширена поддръжка на обектно-релационно съпоставяне (ORM), Java Persistence API (JPA) и Database Web Services (DBWS). Освен това силната му мащабируемост му позволява да захранва мащабни корпоративни JAAS приложения. С EclipseLink разработчиците могат бързо да разработват сигурни, ефективни и надеждни системи за корпоративни приложения лесно и евтино.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика