Entity framework c# postgresql

Мнение 1: Работата с Entity Framework и PostgreSQL може да направи изграждането на големи корпоративни приложения по-лесно и по-поддържано от всякога. Използвайки възможностите на тези две технологии, разработчиците могат да получат достъп до множество мощни функции за рационализиране на управлението на бази данни за приложения, които работят на платформите .NET или .NET Core. Документацията за Entity Framework е обширна и отчита уникалния подход на PostgreSQL за съхранение и представяне на данни. Като комбинират мощта на Entity Framework с PostgreSQL, екипите за разработка на приложения са в добра позиция да създават динамични и сигурни приложения бързо и ефективно.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика