Entity framework c# sql server

Мнение 1: Entity Framework е мощен инструмент за обектно-релационно съпоставяне, който позволява на разработчиците ефективно да достъпват и манипулират данни, съхранявани в база данни на SQL Server, с помощта на C#. Той улеснява значително работата с бази данни, като обвива релационните данни около обекти, така че разработчиците могат просто да работят с обекти, без да се налага да се занимават с тънкостите на достъпа до и манипулирането на данни в SQL Server. Entity Framework предоставя много предимства, като по-бързо време за разработка, подобрена производителност благодарение на автоматичното оптимизиране на заявките и по-голяма абстракция в сравнение с традиционния код от страна на сървъра, като например писането на директен TSQL код. Това в крайна сметка прави Entity Framework съществен компонент на всеки C#-базиран проект, който трябва да взаимодейства с база данни на SQL Server.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика