Executorservice

Мнение 1: Услугата ExecutorService на Java е мощен инструмент за управление на едновременни задачи и задържане на отнемащите време задачи извън основната нишка. Тя осигурява ефективно неограничен брой нишки и ви позволява да използвате повече нишки, отколкото ядра в една система. Освен това тя може да мащабира работата си въз основа на броя на активните нишки, налични в пула, като осигурява ефективно решение за едновременна работа с големи набори от задачи. Услугата ExecutorService се използва широко в много проекти и възможността да се справя със сложно планиране на задачи и работни процеси я прави важна част от съвременното програмиране


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика