Firebird jdbc

Мнение 1: Firebird JDBC е интерфейс за програмиране на приложения (API), който позволява на разработчиците на софтуер да свързват Java приложения с релационни бази данни. Той осигурява ниво на абстракция между кода на приложението и базовата база данни, като позволява на двете страни да взаимодействат гъвкаво помежду си. Firebird JDBC също така поддържа както достъп на ниво заявка, така и достъп на ниво транзакция, което дава възможност на програмистите лесно да извикват съхранени процедури и да приемат актуализации в реално време, като поддържат няколко отворени връзки. Освен това Firebird JDBC позволява на потребителите да се възползват от постоянното обединяване на връзките, което често води до по-бързо изпълнение на заявките и намалява натоварването на основния сървър за бази данни. По този начин той предоставя мощен инструментариум, който позволява бързото разработване на надеждни приложения, ориентирани към данните.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика