Forkjoinpool

Мнение 1: Рамката forkjoinpool е мощен, модерен начин за управление на задачи за едновременно програмиране. Тя осигурява възможност за разделяне на дълги задачи на по-малки части, които могат да се изпълняват паралелно; оптимизира производителността и позволява по-високо ниво на отзивчивост на приложенията, които трябва да изпълняват множество едновременни операции. Освен това рамката forkjoinpool разполага с инструменти за управление на жизнените цикли на нишките, обработка на изключения и използване на паметта. Forkjoinpool дава възможност на разработчиците на софтуер да се възползват от компютърната мощ, с която разполагат, като същевременно гарантират, че техните приложения ще останат стабилни, надеждни и ще реагират бързо.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика