Getday javascript

Мнение 1: За да използвате метода getDay() в JavaScript, трябва да се обърнете към обекта Date. Този метод се базира на числата от 0 до 6, като неделя е 0, а събота е 6, така че в зависимост от това към кой ден се отнасяте, кодът ви ще бъде различен. Например, ако искате да върнете съкращенията на дните от седмицата, които съответстват на цифрова стойност, можете да използвате getDay() заедно с оператор switch, за да изпълните задачата си. Важно е да запомните, че тази стойност е относителна спрямо часовия пояс на системата, за разлика от други методи за дата и час като UTC, който не е относителен. Познаването на начина на работа на getDay() може да бъде чудесен инструмент за разработчиците, които искат потребителите на техните приложения да разполагат с възможно най-точната информация, когато става въпрос за дати.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика