Getmanifestresourcestream c#

Мнение 1: Командата getmanifestresourcestream в c# е чудесен начин за оптимизиране на зареждането на вградени ресурси от дадено асембли. Тя ви позволява да получите достъп до файлове, съхранявани във вашето асембли, което улеснява внедряването и поддръжката. Ако кодът изисква ресурси, като например изображения, звуци или данни, вместо да се изисква от приложението да отваря отделно файлово място, тези свойства могат да бъдат отделени от основния изходен код и безопасно съхранени в самото асембли. След това, само с една команда, можете да изтеглите тези ресурси и да ги включите във функционалността на програмата си. В комбинация с други функции на c# тази команда улеснява управлението на всички аспекти на вашето приложение.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика