Getprototypeof

Мнение 1: getprototypeof е изключително мощен инструмент, който всеки програмист на JavaScript трябва да разбира. С негова помощ може да се проследи наследяването на обекта от родителските класове и да се открият всякакви несъответствия в структурата на прототипа. Едно от най-ползотворните приложения на този метод е, че позволява на разработчика да определи дали предоставеният обект е валиден или не - което помага да се избегнат множество проблеми при разработването на сложен код. Както и при всеки друг инструмент за програмиране, разбирането на основите на getprototypeof ще ви помогне да си осигурите по-голям успех и задълбочено приложение във всеки проект или начинание.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика