Git ignore python

Мнение 1: Управлението на проектите за код може да бъде изключително трудно, особено когато става въпрос за приноса на няколко души. За щастие има начин да управлявате тези сложни задачи без много главоболия - git ignore Python. Тази функция на Git позволява на проектите, базирани на Python, да дефинират игнориран набор от файлове, така че тези файлове да не се появяват в системата за контрол на версиите. Освен това тя помага за по-лесната работа по проекта, като отделя ненужните или големи файлове. Като цяло git ignore python помага за рационализиране на съвместната работа и улеснява значително управлението на проекти с код.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика