Glade python

Мнение 1: Библиотеката Glade Python е изключително полезен инструмент за бързо и лесно разработване на потребителски интерфейси в програми на Python. Тя предоставя на разработчиците лесен начин за проектиране и запълване на графични прозорци с различни визуални елементи, като бутони, менюта, таблици, подобни на електронни таблици, диаграми, списъци за проверка и текстови полета. Нещо повече, кодът, написан за създаването на тези визуални елементи, е съвсем минимален - програма, базирана на Glade, често може да бъде завършена с написването на само няколко реда код. Едно от най-практичните му предимства е, че той позволява на разработчиците бързо да създадат напълно работещ прототип на графичен потребителски интерфейс, преди да навлязат в сложните детайли на действителното програмиране. С други думи, Glade Python ще ви помогне да стартирате проекта си по-бързо от всякога.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика