Google api c#

Мнение 1: Приложните програмни интерфейси на Google позволяват на разработчиците лесно да създават мощни приложения с помощта на C#. Платформата Google Cloud Platform предоставя широка гама от услуги и продукти - от изчисления в облак, съхранение на данни, анализи, изкуствен интелект до машинно обучение, които могат да бъдат интегрирани с рамката .NET на Microsoft чрез използване на C#. Използвайки C# с Google Cloud Platform, разработчиците могат да разработват по-бързи и по-ефективни приложения, които използват най-новите технологии за сложни задачи за обработка на данни и машинно обучение. Освен това интегрирането на усъвършенствани модели за компютърно зрение в приложенията на C# създава наистина уникални цялостни изживявания за крайните потребители. Неограниченият потенциал, задвижван от приложните програмни интерфейси на Google, в съчетание с гъвкавостта и мощта на .NET Framework на Microsoft, открива нова сфера от възможности за разработчиците от цял свят.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика