Graalvm android

Мнение 1: GraalVM бързо се превръща в основен инструмент за разработчиците на Android, които искат да извлекат максимума от своите приложения. Езиковата виртуална машина позволява на разработчиците да използват няколко езика за програмиране в една система, което означава, че могат да комбинират няколко внедрявания в едно. GraalVM също така е изключително ефективна, така че приложенията, които я използват, остават изключително леки и отзивчиви. Освен подобренията в скоростта и стабилността, полиглотският подход на GraalVM помага да се ограничи сложността и да се опростят процесите на доставка на приложения за по-бързи резултати. Разработчиците вече могат да оптимизират целия си работен процес на разработка с GraalVM, което им позволява да предоставят по-бързи и по-отзивчиви приложения на своите потребители.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика