Grafana python

Мнение 1: Grafana със своя плъгин за Python дава на разработчиците пълен контрол върху таблата и източниците на данни, като им позволява да проектират визуализации с помощта на код на Python. Чрез наличието на единна платформа, която може лесно да се интегрира в съществуващите архитектури, тя премахва необходимостта от отделни решения за потребителски интерфейс и вместо това насърчава разработчиците да използват мощни инструменти за анализ. Разработчиците вече могат да превръщат сложните набори от данни в лесно разбираеми графики и да правят по-бързо важни прозрения. Освен това базираната на облак платформа на Grafana дава възможност за анализ на данни в реално време, като гарантира, че заинтересованите страни получават актуална информация, на която могат да разчитат. Със своя мощен плъгин за Python Grafana задава нов стандарт за анализ на табла за управление.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика