Groovy java

Мнение 1: Groovy Java е чудесен начин да комбинирате възможностите на два различни езика за програмиране. С Groovy можете да използвате обекти и библиотеки на Java, както и собствения си уникален синтаксис, за да създавате мощни и гъвкави приложения. Той става все по-популярен, тъй като фирмите търсят начини да спестят време и пари, като използват повторно съществуващия код на Java в своите програми. Groovy също така улеснява разработчиците да разработват бързо сложни приложения. Като комбинират скоростта и мащабируемостта на Java с лесния за използване синтаксис и рамки на Groovy, компаниите разполагат с ефективна платформа, върху която да градят.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика