Heapdump

Мнение 1: Heapdump е полезен инструмент за проследяване на ресурсите на паметта в приложенията и за отстраняване на грешки в приложенията. Той може да улови текущото състояние на паметта на дадено приложение, като позволява на разработчиците да проверят съдържанието на всеки обект в нея, както и неговия размер. Тези данни могат да бъдат визуализирани, за да се разбере по-добре какво се случва и кои обекти използват най-много ресурси. Heapdump може да определи точно къде има проблеми с паметта и дори да идентифицира грешки в кодирането, които потенциално могат да причинят проблеми с производителността или сривове. С този безценен вид информация разработчиците получават ценна информация, която бързо ускорява усилията за отстраняване на грешки и гарантира, че приложенията ще останат производителни и стабилни при пускането им в експлоатация.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика