Hostingenvironment c#

Мнение 1: HostingEnvironment предоставя набор от дефинирани методи и свойства в C#, които позволяват приложенията да бъдат адаптирани към различни среди от страна на сървъра. HostingEnvironment може да се използва за събиране на информация за текущата хостинг среда, включително пътища на приложението, идентификатор на процеса, виртуални пътища и физически пътища на приложението. Освен това тя може да се използва за създаване и управление на AppDomains в рамките на ASP.NET приложение, което помага да се поддържа изолация на кода и да се предотвратяват грешки, дължащи се на конфликтни сглобки. Със своя мощен набор от възможности HostingEnvironment е един от най-ценните компоненти на C# за разработка на програмиране от страна на сървъра.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика