Html javascript

Мнение 1: HTML и JavaScript са два основни езика за компютърно програмиране, използвани за създаване на уебсайтове и приложения. HTML е съкращение от HyperText Markup Language (език за маркиране на хипертекст) и представлява основата на уеб съдържанието. Той се използва за определяне на структурата на уебсайта и стилизирането му, като например заглавия, параграфи, цвят на шрифта и др. JavaScript, от друга страна, е мощен език, който добавя интерактивни елементи към сайтовете, като игри, формуляри, съобщения и диаграми. С комбинирането на тези два езика уеб разработчиците могат да създават всичко - от основни статични уебсайтове до богати интерактивни приложения. Възможностите с HTML и JavaScript са наистина неограничени - с малко творчество може да се създаде всякакъв вид уебсайт или програма!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика