Inputmismatchexception

Мнение 1: Изключението inputmismatchexception е изключение, което се появява, когато потребителят въвежда грешен тип данни в програмата си. Например, ако променлива е дефинирана като цяло число, а потребителят въведе низ от символи, се изхвърля inputmismatchexception. За програмистите е важно да разпознават кога се появяват тези изключения и да определят подходящото решение за всяка ситуация, тъй като това може да е от решаващо значение за стабилността на програмата. Освен това съществуват няколко метода, които помагат да се открият или дори да се предотврати появата на inputmismatchexceptions - а именно чрез предварително синтактично валидиране на всички входове. Ранното откриване на потенциални грешки може да спести безброй часове усилия за отстраняване на грешки по пътя!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика