Ireport java 8

Мнение 1: Една от най-вълнуващите нови функции в Java 8 е iReport. Тя не само позволява на разработчиците бързо да създават динамични отчети, но и добавя гъвкавост и мащабируемост към съществуващите приложения чрез своя механизъм за отчети с отворен код. Изданието на iReport Java 8 поддържа най-новите функции, като диаграми с времеви редове и визуално представяне на по-сложни набори от данни, което ви позволява ефективно да съобщавате резултатите си. С лесния за използване интерфейс "плъзгане и пускане" вмъкването на голям набор от компоненти в отчетите е лесно и просто. Освен това с богатата вградена функционалност, като обработка на параметри, манипулиране на набори от данни и интегриране на други библиотеки с отворен код, като JasperReports или Pentaho, iReport е ценен актив за всеки разработчик на приложения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика