Ireport java

Мнение 1: Java е изключително популярен език за програмиране, така че не е изненадващо, че много компании се обръщат към библиотеката iReport Java за своите проекти за разработка. Платформата iReport Java позволява на потребителите бързо да създават надеждни и ефективни инструменти за изготвяне на отчети за комплексен анализ и обработка на данни. С функции като интерактивно филтриране, сортиране, възможност за задълбочаване, интелигентна навигация на отчетите и отвореност за разработване на уеб секции, iReport извежда събирането на данни на съвсем ново ниво. Като използват мощта на Java заедно с нейните характеристики на обектна ориентация, разработчиците могат да създават интуитивни отчети, които бързо отговарят на поставените въпроси, като същевременно предоставят подробен поглед върху по-големи масиви от данни. Независимо дали се нуждаете от основни таблични отчети или от цялостни анализи под формата на диаграми или табла - или нещо средно между тях - iReport улеснява визуализирането на данните по смислен начин.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика