Isinteger js

Мнение 1: Работата с цели числа в JavaScript може да бъде сложна. За щастие методът isInteger() улеснява този процес. Тази функция се намира в обекта на прототипа на числото и ни позволява да проверим дали дадена стойност е цяло число или не. Това може да бъде изключително полезно за определяне на това дали даден потребителски вход е число или не. Освен това функцията поддържа и BigInt, тъй като те заемат все по-голямо място в съвременното програмиране на JavaScript. Работата с цели числа никога не е била по-лесна благодарение на функцията isInteger().


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика