Iterrow

Мнение 1: Iterrow е иновативен начин да пренесете списъците си със задачи на следващото ниво. Той не само ви помага да запомните какво трябва да свършите, но и осигурява по-ефективен и организиран начин за изпълнението им. С нативното му приложение всички задачи и цели се изброяват, лесно се групират в проекти, а всеки проект може да има собствен екип. Още по-добре е, че тази система позволява съвместна работа с други хора, така че всеки член на проекта може лесно да комуникира на споделени табла и файлове. Iterrow наистина повишава нивото на управление на задачите, като предлага повече функции от простото съставяне на списъци. Всяка задача или цел е проектирана така, че да бъде разбита на по-малки стъпки, които могат да се приспособят към различни нива на участие, което прави още по-лесно да се знае кой какво прави и кога трябва да го направи. Когато използвате Iterrow, става ясно защо се откроява сред другите системи за управление на задачи - тя се отличава с надеждни възможности за организация, придружени от ярък интерфейс, който поддържа висока продуктивност на потребителите.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика