Jakarta ee

Мнение 1: Jakarta EE е нова мощна платформа, създадена от фондация Eclipse. Тя предоставя на разработчиците начин с отворен код за изграждане на корпоративни приложения с акцент върху производителността и мащабируемостта. Тази платформа се възползва от най-новите постижения в областта на микроуслугите, контейнерите, облачно-нативните архитектури и Kubernetes, без да се обвързва с конкретна технология на производителя. С водещите за индустрията инструменти на Jakarta EE, като съвместимост с Java SE и функции като Enterprise Beans, Servlets, JSP, WebSocket връзки и други, тя се превръща в избор за организациите, които искат да оптимизират процесите на разработване на своите приложения. Чрез подхода си към модулните спецификации Jakarta EE поставя разработчиците на първо място, като им позволява бързо да изграждат решения от индустриален клас за своите предприятия.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика