Jasperreports c#

Мнение 1: JasperReports е мощен инструмент за изготвяне на отчети с отворен код за разработчици на .NET. Използвайки езика C#, той позволява създаване и персонализиране на отчети на базата на код, като дава възможност на разработчиците да генерират завладяващи визуални изображения от своите данни. С готови функции, като интерактивност, редактиране на сглобки чрез плъзгане и пускане и вградени теми, JasperReports прави създаването на висококачествени графични представяния на сложни набори от данни по-лесно от всякога. Работата с JasperReports осигурява на разработчиците максимална гъвкавост и контрол върху външния вид на техните динамични отчети и анализи.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика