Jav 8

Мнение 1: Java 8 направи революция в света на програмирането с различните си функции. Добавянето на приложния програмен интерфейс Streams API даде възможност за писане на по-кратък и ефективен код. Новият синтаксис на ламбда улеснява логическото опериране с набори от данни, без да се налага да се пише толкова много явен код. Освен това библиотеката с класове съдържа няколко нови класа за дата и час и други помощни класове, които намаляват тежестта на времето за разработка на много различни приложения. В комбинация с тези нови функции Java 8 предоставя множество предимства, от които разработчиците могат да се възползват.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика