Java 1.4

Мнение 1: Java 1.4 е важна актуализация на популярния език и платформа за програмиране. С нея бяха въведени много нови функции, насочени към увеличаване на мащабируемостта, намаляване на заеманата памет, подобряване на надеждността и сигурността. Най-вече Java 1.4 опрости разработването на корпоративни и уеб приложения чрез добавени XML възможности и преработена версия на протокола за отдалечено извикване на методи на Java. Освен това нейната версия на библиотеката за класове Swing GUI позволи междуплатформена интеграция с други езици и системи. Нейните акценти включваха нови класове за работа с буфери от низове, поддръжка на поточно предаване на документи с добавени DOM API за редактиране на файлове, удобни методи за създаване на Java обекти от низове, както и добавена поддръжка за съчетаване на шаблони в низове. С постигането на значителен напредък в тези области Java 1.4 постави солидна основа, която позволи на следващите актуализации да разширят още повече съществуващите подобрения в производителността и цялостното потребителско изживяване.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика