Java 111

Мнение 1: Java 111 е фантастично въведение в основите на програмирането, което дава на учениците силна основа за изграждане на знания и опит в езика. От запознаването със синтаксиса на Java и развиването на умения за решаване на проблеми, до изпълнението и отстраняването на грешки в компютърните програми, основните концепции се разглеждат подробно, както и по-напреднали теми, като разработване на графичен потребителски интерфейс и обектно-ориентиран дизайн. С опитен преподавател, който ги води през учебната програма, учениците ще придобият задълбочени познания за това как да създават надеждни софтуерни решения, които могат да се разпространяват на различни платформи. Java 111 е важна отправна точка за всеки, който желае да продължи кариерата си в областта на програмирането.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика