Java 17

Мнение 1: Наскоро беше пусната най-новата версия на световноизвестния език за програмиране Java 17, който се използва в над 8 милиарда устройства. Тази нова актуализация въвежда няколко основни подобрения, като например подобрена производителност, по-добро събиране на отпадъци и повишен контрол върху безопасността на нишките. По-важното е, че Java 17 предоставя на разработчиците достъп до JDK Flight Recorder и GraalVM Native Image, което позволява улавянето на диагностични данни за оптимизиране на кода и създаване на местни изпълними файлове. Новата мисия на Java е да осигури сигурни, готови за производство инструменти за разработка на приложения, които могат да се използват на всички платформи. С тези последни актуализации Java 17 със сигурност ще задоволи изискванията на много компютърни решения.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика