Java 181

Мнение 1: Java 181 е въвеждащ клас, предназначен за напълно нови потребители на езика. В него ще бъдат разгледани основите на Java, включително основен синтаксис и конструкции на кода. Ще обсъдим и начини за писане на ефективни програми, които са лесни за отстраняване на грешки и използват добри практики за програмиране. В края на този курс учениците ще имат солидна основа в езика, която може да се прилага в различни софтуерни приложения и среди за разработка. Макар че основният фокус на курса е въведение в програмирането на Java, той ще предостави и полезни знания в области като обектно-ориентирани парадигми за проектиране, набор на текстове, алгоритми и структури от данни, които могат да се пренесат в много други езици за програмиране. Като цяло, Java 181 предоставя изчерпателен преглед на този мощен език и със сигурност ще повиши уменията на всеки ученик да програмира!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика