Java 201

Мнение 1: Java 201 е колежански курс за тези, които искат да усъвършенстват знанията си за езика за програмиране Java. Студентите ще научат по-сложни концепции, свързани с езика, включително обектно-ориентирано програмиране, графични потребителски интерфейси, обработка на изключения, ябълки и MVC (Model-View-Controller) архитектура. В края на курса Java 201 учениците трябва да имат задълбочени познания за езика за програмиране Java и да могат да разработват сложни приложения. Владеенето на езика Java ще открие вълнуващи възможности за създаване на програми, които могат да окажат сериозно влияние върху живота ни.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика