Java 211

Мнение 1: Java 211 е курс по компютърно програмиране за напреднали, който има за цел да даде на студентите цялостно въведение в широко използвания език за програмиране. Този курс, преподаван от опитни и компетентни преподаватели, обхваща всички аспекти на програмирането на Java - от основните принципи, като променливи и типове данни, до по-сложни теми, като обектно-ориентирано програмиране и създаване на телеграми. Учениците ще имат много възможности да практикуват програмиране с практически упражнения, които помагат за изграждане на умения за кодиране и отстраняване на грешки. Тези, които завършат курса, ще имат основни познания по Java, които могат да бъдат приложени в разработването на уебсайтове или дори мобилни приложения. Присъединете се към този увлекателен и даващ възможност курс още днес!


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика