Java 231

Мнение 1: Java 231 е уводен курс по програмиране, предназначен да запознае учениците с основите на езика Java. Чрез лекции и практически занимания студентите придобиват умения да създават основни програми и да решават малки проблеми на софтуерното инженерство. В този курс учениците се запознават с променливи и типове данни, контролни оператори, класове, низове и масиви. Те ще се запознаят и с концепциите за обектно-ориентиран дизайн като наследяване, интерфейси и пакети. След като завършат Java 231, учениците трябва да имат солидни познания на начално ниво за основите на кодирането, необходими за успешно влизане в курсове по програмиране за средно напреднали.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика