Java 8 261

Мнение 1: Java 8 е най-новата версия на популярния език за програмиране, който позволява на разработчиците да създават уебсайтове, мобилни приложения и софтуерни приложения. С Java 8 разработчиците получават достъп до мощни нови функции, като например ламбда изрази, API за потоци и дългоочаквания API за Java Date/Time. Ламбда изразите позволяват на програмистите да пишат по-добре организиран код с помощта на функционални блокове, които не изискваха предварително дефинирани функции в предишните версии на Java. API за потоци улеснява филтрирането на колекции с ефективен конвейер за конструиране и операции. И накрая, Java Date/Time API предоставя изчерпателен набор от прецизни класове за манипулиране на дати, времена и продължителност по начин, който е по-опростен от предоставяния преди това в други версии на Java. Като цяло Java 8 прави кодирането по-прецизно и удобно за всеки програмист.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика