Java 8 45

Мнение 1: Java 8 представлява огромна стъпка напред за популярния език за програмиране. Той въвежда 45 нови функции, които правят кодирането по-лесно, по-ефективно и по-благоприятно за сътрудничеството между разработчиците. Java 8 предоставя платформа за съвместна работа по проекти на уеб и мобилни разработчици, като разполага с инструменти като изрази на Ламба за по-добра организация на кода. Тя също така дава възможност за паралелни модели за програмиране, като например Stream API за извършване на паралелна обработка на задачи, като помага на разработчиците да повишат производителността си, ускорявайки завършването на няколко задачи едновременно. Освен това Java 8 въвежда нови актуализации на стандартите си за сигурност, които са от съществено значение за повечето приложения в наши дни, както и подобрена поддръжка на интернационализация/локализация. Като цяло Java 8 внася така необходимата глътка свеж въздух и със сигурност ще предефинира стандартите на езиците за програмиране по целия свят.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика