Java 8 51

Мнение 1: Появата на Java 8 отбеляза значителна стъпка напред за езика. Тази версия се отличава не само с подобрена производителност, сигурност и мащабируемост, но и с редица функции, които могат да улеснят живота на разработчиците. Те включват поддръжка на множество езикови дизайни, подобрени ламбда изрази и възможност за използване на методи по подразбиране като част от интерфейси. Дори опитни програмисти могат да се възползват от новите методи и синтактични структури, въведени в Java 8. С тези функции, интегрирани в работните им процеси, задачите по кодиране и разработка стават по-бързи, по-ефективни и по-надеждни.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика