Java 8 update 291

Мнение 1: Актуализация 291 на Java 8 е вълнуваща нова версия на популярния език за програмиране, която носи със себе си няколко иновативни промени, които правят създаването на желани програми по-лесно и по-ефективно. Основен акцент в тази актуализация е преработката на интерпретатора на байткод, който вече може да подобри производителността на приложенията с до 15%, както и по-добрата поддръжка на потребителски класове-метаданни. Освен това актуализацията включва и редица допълнителни библиотечни класове и методи, позволяващи още по-голям контрол върху изпълнението на кода и намаляване на количеството на шаблонния код, необходим при разработването на приложения. Актуализация 291 на Java 8 е безценен нов инструмент за всеки програмист, който иска да извлече максимална полза от своето кодиране.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика