Java active directory

Мнение 1: Java Active Directory е мощен инструмент за интегриране на приложения със службата за директории на Microsoft. Чрез създаване на потребителски интеграционен код приложенията могат да комуникират и да се синхронизират с директорията. Това улеснява управлението на потребителските акаунти, разрешенията за достъп и др. Освен това, тъй като кодът е написан на Java, той може да работи на широк кръг платформи, което прави това отлично решение за критични корпоративни приложения. С Java Active Directory предприятията могат да бъдат сигурни, че тяхната система за удостоверяване е сигурна и ефективна.


Полезни обучения:

Кредити: 125

Открийте тайните на интериорния дизайн

Кредити: 130

Професионален курс за начинаещи графични дизайнери

Кредити: 120

Открий тайните на фотографията с професионално обучение изпълнено с много практика